Inglise keele ebareeglipärased tegusõnad

Inglise keelt õppides saad kiiresti aru, et võrreldes paljude teiste keeltega on inglise keele tegusõnade pööramine suhteliselt lihtne. Siin artiklis uurime ebareeglipäraseid tegusõnu ja seda, kuidas need erinevad reeglipärastest tegusõnadest. Ilmselt tead neist juba mitmeid, kuid kindlasti õpid siit ka midagi uut.

Mis on ebareeglipärased tegusõnad?

Ebareeglipäraseid tegusõnu kutsutakse nii, sest need ei järgi tavalisi tegusõnade pööramisreegleid. Ja selle tõttu ei ole nende meeldejätmiseks lihtsaid viise. Need tuleb lihtsalt pähe õppida. 

Enamik reeglipärastest (regular verbs) tegusõnadest lõppevad lihtminevikus (past simple) ja mineviku kesksõnas (part participle) sõnalõpuga -ed (borrow, borrowed, borrowed; play, played, played). Kuid nagu enne juba öeldud, ei järgi ebareeglipärased tegusõnad neid samu reegleid.

Ebareeglipäraseid tegusõnu on inglise keeles 200 ringis, mis võib tunduda suure arvuna. Kuid peale nende on inglise keeles 9000 reeglipärast tegusõna, nii et need 200 sõna ei ole nende 9000 kõrval midagi. 

Lihtminevik ja mineviku kesksõna

Siin artiklis toome näiteid ebareeglipärastest tegusõnadest lihtminevikus ja mineviku kesksõna vormides. Selgitame lühidalt, millal neid kaht minevikuvormi kasutatakse.

Lihtminevik

Lihtminevikku kasutatakse, kui räägitakse lõpetatud tegevusest, mis toimus mingil kindlal ajahetkel. Näited:

I read that book yesterday - Ma lugesin seda raamatut eile.

We bought a cake - Me ostsime koogi.

They left at 6 o’clock - Nad lahkusid kell kuus.

We met last week - Me kohtusime eelmisel nädalal.

Mineviku kesksõna

Mineviku kesksõna kasutatakse, kui räägitakse tegevusest, mis alustati ja lõpetati minevikus. Seda kasutatakse koos tegusõna to have vormidega (has, have, had). Näited:

I have read that book before - Ma olen seda raamatut varem lugenud.

He had hurt his leg - Ta oli oma jalale haiget teinud.

The journalist had written the article in a hurry - Ajakirjanik oli artikli kirjutanud kiirustades.

They had kept their promise - Nad olid oma lubadust pidanud.

Levinud ebareeglipäraste tegusõnade grupid

Neid kutsutakse küll ebareeglipärasteks tegusõnadeks, kuid see ei tähenda, et neil puuduksid reeglid mille järgi neid pööratakse. 

Kõige tihedamini kohtad selliseid sõnalõppe nagu -t, -ght ja -d. Näited: buy, bought, bought; feel, felt, felt; teach, taught, taught.

Ebareeglipärased tegusõnad inglise keeles

Infinitiiv, lihtminevik ja mineviku kesksõna on samad

Infinitiiv

Lihtminevik

Mineviku kesksõna

Eesti keel

put

put

put

panema

cost

cost

cost

maksma

cut

cut

cut

lõikama

read

read

read

lugema

set

set

set

seadma

hurt

hurt

hurt

valutama

hit

hit

hit

lööma

let

let

let

laskma

spread

spread

spread

levitama

shut

shut

shut

sulgema

burst

burst

burst

lõhkema

slit

slit

slit

lõikama

quit

quit, quitted

quit, quitted

loobuma

rid

rid, ridded

rid, ridded

vabanema, vabastama

wet

wet, wetted

wet, wetted

märjaks tegema

sweat

sweat, sweated

sweat, sweated

higistama

shred

shred, shredded

shred, shredded

purustama

split

split

split

poolitama

Sama infinitiiv ja mineviku kesksõna

Infinitiiv

Lihtminevik

Mineviku kesksõna

Eesti keel

become

became

become

saama

come

came

come

tulema

run

ran

run

jooksma

Sama lihtminevik ja mineviku kesksõna

Infinitiiv

Lihtminevik

Mineviku kesksõna

Eesti keel

buy

bought

bought

ostma

bring

brought

brought

tooma

feel

felt

felt

tundma

find

found

found

leidma

build

built

built

ehitama

bleed

bled

bled

veritsema

spoil

spoilt, spoiled

spoilt, spoiled

rikkuma, riknema

burn

burnt, burned

burnt, burned

põlema, põletama

stand

stood

stood

seisma

get

got

got, gotten

saama

prove

proved

proved, proven

tõestama

teach

taught

taught

õpetama

send

sent

sent

saatma

lean

leant, leaned

leant, leaned

toetuma

lay

laid

laid

asetama

learn

learnt, learned

learnt, learned

õppima

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

hüppama

lead

led

led

juhtima

weep

wept

wept

nutma

swell

swelled

swelled, swollen

paisuma

sweep

swept

swept

pühkima

hold

held

held

hoidma

keep

kept

kept

hoidma

hear

heard

heard

kuulma

leave

left

left

jätma

knit

knitted, knit

knitted, knit

kuduma

kneel

knelt, kneeled

knelt, kneeled

põlvitama

understand

understood

understood

aru saama

meet

met

met

kohtuma, kohtama

melt

melted

molten, melted

sulama

mow

mowed

mown, mowed

niitma

make

made

made

tegema

mean

meant

meant

tähendama

lend

lent

lent

laenama

catch

caught

caught

püüdma

shoot

shot

shot

laskma

sell

sold

sold

müüma

shine

shone

shone

särama, paistma

seek

sought

sought

otsima

win

won

won

võitma

show

showed

showed, shown

näitama

pay

paid

paid

maksma

say

said

said

ütlema

sit

sat

sat

istuma

sling

slung

slung

pilduma, loopima

sew

sewed

sewn, sewed

õmblema

speed

sped, speeded

sped, speeded

kihutama

spell

spelt, spelled

spelt, spelled

hääldama

spill

spilt, spilled

spilt, spilled

maha ajama

spin

spun

spun

keerutama

bend

bent

bent

painutama

spend

spent

spent

kulutama

spit

spat

spat

sülitama

pen

pent, penned

pent, penned

tarastama

light

lit, lighted

lit, lighted

süütama

lose

lost

lost

kaotama

slide

slid

slid

libisema

think

thought

thought

mõtlema, arvama

plead

pled, pleaded

pled, pleaded

anuma

smell

smelt, smelled

smelt, smelled

nuusutama

have

had

had

omama

sow

sowed

sowed, sown

külvama

strike

struck

struck

ründama, pihta lööma

tell

told

told

ütlema, rääkima

sleep

slept

slept

magama

swing

swung

swung

kiikuma

stick

stuck

stuck

kleepuma, pistma

sting

stung

stung

nõelama

Erinev infinitiiv, lihtminevik ja mineviku kesksõna

Neid tegusõnu on kõige raskem meelde jätta, sest need on erinevad kõigis vormides.

Infinitiiv

Lihtminevik

Mineviku kesksõna

Eesti keel

go

went

gone

minema, käima

be

was/were

been

olema

do

did

done

tegema

take

took

taken

võtma

can

could

(puudub)

saama (võimalik olema)

shall

should

(puudub)

peaks

give

gave

given

andma

may

might

(puudub)

võima, tohtima

awake

awoke, awaked

awoken, awaked

ärkama, äratama

fall

fell

fallen

kukkuma

speak

spoke

spoken

rääkima

know

knew

known

teadma, tundma

choose

chose

chosen

valima

begin

began

begun

alustama

tread

trod

trodden

tallama

break

broke

broken

murdma, murduma

draw

drew

drawn

joonistama

see

saw

seen

nägema

swim

swam

swum

ujuma

drive

drove

driven

sõitma

eat

ate

eaten

sööma

wake

woke, waked

woken, waked

ärkama, virguma

fly

flew

flown

lendama

freeze

froze

frozen

külmetama

strive

strove

striven

pürgima, pingutama

hide

hid

hidden, hid

varjama

ring

rang

rung

helistama

ride

rode

ridden

sõitma

rise

rose

risen

tõusma

spring

sprang

sprung

hüppama

shake

shook

shaken

raputama

weave

wove

woven

punuma, kuduma

write

wrote

written

kirjutama

tear

tore

torn

rebima

sink

sank

sunk

uppuma

sing

sang

sung

laulma

grow

grew

grown

kasvama, kasvatama

swear

swore

sworn

vanduma, lubama

throw

threw

thrown

viskama

steal

stole

stolen

varastama

wear

wore

worn

kandma

stink

stunk, stank

stunk

haisema

Parim strateegia ebareeglipäraste tegusõnade õppimiseks

Tõenäoliselt ei õpi sa kõiki 200 ebareeglipärast tegusõna ühe päevaga selgeks, nii et ole kannatlik ja sea endale selged eesmärgid. Tee õppeplaan, mida järgid, et tegusõnad pähe õppida.

Võid endale luua õppimiskaardid (flash cards), millega harjutad näiteks viiteteist uut sõna päevas. Hea aeg selleks on hommikusöögi ajal ja ka õhtul enne magama minekut. Uuringud on näidanud, et enne magama minemist on hea aeg õppida, sest see aitab sul õpitut paremini meelde jätta.

Sõnu õppides on väga hea hääldada sõnad ka välja, et sa harjuksid neid kuulma ja ka hääldama. See aitab sul neid ka paremini meelde jätta.

Jätka inglise keele õppimist Lingvistiga

Kas ebareeglipärased sõnad tekitavad sinus endiselt segadust? Loodame, et mitte ja et see artikkel aitas sul neid paremini mõista. Et inglise keelt edasi õppida ja veelgi rohkem uusi sõnu õppida, soovitame jätkata õppimist Lingvistiga.

Lingvist on keeleõpperakendus, mis aitab sul õppida inglise keelt kiiremini kui ükski teine viis. Seda tänu meie spetsiaalsele algoritmile, mis teab täpselt, millal ja kui tihti sulle kindlaid sõnu näidata, et sa need kiiresti selgeks õpiksid. Lingvistiga ei pea sa veetma rohkem kui 10 minutit päevas ja märkad juba õige pea, et oskad inglise keelt juba palju rohkem kui enne. Alusta Lingvistiga kohe ja kasuta ära meie tasuta prooviperiood!

Veel parem Lingvist

Lingvisti rakendusega saad kasutada nii kõiki Lingvisti kui ka oma nutiseadme võimalusi. Laadi rakendus alla ja naudi Lingvisti selle parimast küljest!