Kuidas inglise keele õppijana kirja kirjutada

Inglise keele õppimine on äärmiselt kasulik, sest see võib sulle tulevikus uusi võimalusi anda, kuhu õppima või tööle minna. Ja kui sinu keeleoskus ei ole veel väga heal tasemel, siis võib inglise keeles kirja kirjutamine olla hirmutav ülesanne, eriti neile, kes alles inglise keelt õpivad. Kuid õige lähenemise ja natukese harjutamise korral saab igaüks seda õppida. Selles artiklis anname näpunäiteid ja juhtnööre, kuidas inglise keeles korrektselt erinevat tüüpi kirju kirjutada. 

Kuidas ja kuhu kirjutada aadress

Inglise keeles kirja kirjutamisel on oluline teada, kuhu kirjutada aadress. Aadress tuleks kirjutada lehekülje paremasse ülanurka ning see peaks sisaldama saatja nime ja aadressi ning saaja nime ja aadressi. Esmalt tuleks kirjutada saatja aadress, seejärel kirja kuupäev. Oluline on veenduda, et aadress oleks kirjutatud selgelt ja täpselt, et kiri jõuaks õigele adressaadile. 

Kui saadad kirja rahvusvaheliselt, lisa kindlasti aadressi ka riigi nimi, et tagada kirja kättetoimetamine õigesse riiki. Neid suuniseid järgides saate tagada, et su kiri oleks õigesti adresseeritud ja toimetataks ettenähtud saajale kätte. Siin on ka üks näide:

Erika Mustermann

Westmark Str. 67

32 Avenue

7500 Karlsruhe

Germany

Kuidas kirja alustada

Kirjad algavad alati tervitusega. 

Dear Mr/Ms [saaja nimi] - See on tavaline ja professionaalne viis kirja alustamiseks. See sobib kirjade puhul, mis on adresseeritud kolleegidele, ülemustele või kellelegi muule professionaalses kontekstis.

Dear Sir / Madam / Sir or Madam - See on tavaline ja professionaalne viis kirja alustamiseks. See sobib kirjade puhul, mis on adresseeritud kolleegidele, ülemustele või kellelegi muule professionaalses kontekstis.

Hi [saaja nimi] - See on vabam ja sõbralikum viis kirja alustamiseks. See sobib sõpradele, pereliikmetele või kellelegi muule isiklikus kontekstis adresseeritud kirjade puhul.

To Whom It May Concern - See on üldisem ja vähem isiklikum viis kirja alustamiseks. Seda kasutatakse sageli siis, kui kiri saadetakse kellelegi, keda kirjutaja isiklikult ei tunne.

Dear Hiring Manager - See tervitus on sobiv, kui kirjutad kirja tööpakkumise korral. Oluline on adresseerida kiri isikule, kes teeb värbamisotsuse.

Tervitusele järgnev sissejuhatav lause

Thank you / Many thanks for your letter/postcard - Tänan / suured tänud sinu kirja/kaardi eest.

It was good/nice to hear from you - Tore oli sinust kuulda.

I’m sorry I haven’t written / been in touch for such a long time - Vabandust, et ma ei ole nii kaua kirjutanud.

It’s been ages since I’ve heard from you - Ma pole sinust ammu kuulnud.

I hope you’re / you and your family are well - Ma loodan, et sul/sinul ja su perel läheb hästi.

Ametlikus kirjas peaks pärast tervitust jätkama niimoodi

I am writing to … - Ma kirjutan, et …

I am writing with regard to … -  Ma kirjutan seoses …

I am writing on behalf of … - Ma kirjutan … nimel.

Kui kirjutad ametlikku kirja seoses mingi küsimusega

Could you …? - Kas te saaksite …?

Could you tell me something about …? - Kas te saaksite mulle midagi … kohta öelda?

I would like to know … - Ma tahaksin teada …

I would be interested in having more details about … - Ma tahaksin teada rohkem üksikasju … kohta.

Kui soovid kedagi tänada

I’m writing to thank you for … - Ma kirjutan, et sind tänada … eest.

It was so kind of you to … - See oli sinust nii kena, et sa … 

I really appreciated … - Ma olen väga tänulik, et …  

Congratulations on … - Õnnitlused … puhul.

I wish you good luck / Good luck in/with … - Soovin sulle edu …

Õpi, kuidas inglise keeles kirja kirjutada

Kandideerimise kaaskiri või motivatsioonikiri

Kaaskiri ja motivatsioonikiri erinevad natuke tavaliselt kirjast. Motivatsioonikirjas kirjeldad sa ennast ja põhjendad, miks sa oled sobiv kandidaat selle kindla programmi või positsiooni jaoks. Kaaskirja eesmärk on rõhutada konkreetseid andmeid ning viia need vastavusse nii töönõutete kui ka ettevõtte profiiliga. Lühidalt öeldes on kaaskiri sinu CV-d sisse juhatav kiri. Samas kui motivatsioonikirja eesmärk on näidata, kuidas sinu huvid, motivatsioon ja püüdlused sobivad selle akadeemilise programmiga, kuhu soovid sisse astuda.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjas pead põhjendama, miks soovid õppida kursusel või osaleda vabatahtlikuna selles programmis. Sinu oskused või omadused, mis toovad koolile või mittetulundusühingule kasu. Miks oled huvitatud sellest koolist või mittetulundusühingust.

Kirjuta sissejuhatus, milles ennast tutvustad. Pöördu võimaluse korral oma adressaadi poole nimeliselt, et motivatsioonikiri tunduks isiklikum. Sinu sissejuhatus peaks köitma saaja huvi ja tähelepanu ning innustama teda kirja edasi lugema, seetõttu on oluline esitada oma saavutused detailselt, et muuta oma kirja sisukamaks.

Laienda oma motivatsioonikirja sissejuhatuses välja toodud punkte. Alusta igat uut teemat uue lõiguga. Pea meeles, et sinu motivatsioonikirja eesmärk on veenda vastuvõtjat oma väärtuses, seega ürita oma kirjas veenev olla.

Motivatsioonikirja lõpus võta kokku oma  eesmärk ja jäta positiivne lõppmulje. Samuti peaksid tänama kirja saajat sinu taotluse kaalumise eest ja julgustama teda sinuga ühendust võtma, kui tal peaks küsimusi olema.

Pea meeles, et kaaskiri ja motivatsioonikiri on sinu võimalus jätta hea esmamulje, seega võta aega, et kirjutada läbimõeldud ja hästi koostatud kiri, mis toob esile sinu oskused ja kogemused ning näitab sinu entusiasmi rolli suhtes.

Kaaskiri

Tutvusta ennast ja selgita, miks sa kandideerid sellele töökohale. Alusta enda tutvustamisega ja selgita, miks sa tunned töökoha vastu huvi. Ole konkreetne ja too esile, mida sa ettevõtte kohta tead ning miks arvad, et sobiksid sellesse firmasse hästi.

Esitle oma asjakohaseid oskusi ja kogemusi. See on sinu võimalus tutvustada, mida sa saad sellele ametikohale endaga kaasa tuua, seega ole konkreetne ja too võimalusel näiteid.

Näita välja entusiasmi rolli ja ettevõtte suhtes ning selgita, miks sa oled sellest võimalusest vaimustuses.

Lõpeta oma kaaskiri, tänades värbamisjuhti tema aja ja tähelepanu eest, ning lisa kirjale üleskutse, näiteks soov intervjuule tulla, või lõppsõna.

Lõpetuseks loe oma kaaskiri või motivatsioonikiri hoolikalt läbi, et selles ei oleks kirjavigu ega grammatilisi vigu. Palu ka sõbral või pereliikmel see läbi vaadata, sest teine silmapaar võib sageli märgata vigu, mis võivad endal olla märkamata jäänud.

Inglise keeles lahkumisavalduse kirjutamine ja esitamine

Lahkumisavaldus ei pea olema ilustatud ega loominguline. Pead lihtsalt nimetama oma ametikoha, millelt lahkud, ja jõustumise kuupäeva. Tõenäoliselt jagasid juba ülemusega oma lahkumise põhjuseid, nii et neid ei ole vaja siinkohal uuesti kirjeldada.

Dear [sinu ülemuse nimi],

Please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as [ametinimetus] with [firma nimi]. My last day will be [kuupäev].

I am writing to inform you of my resignation from my position as [ametinimetus] at [firma nimi]. My last day of work will be [kuupäev].

Järgmisena on alati hea mõte tänada tööandjat võimaluse eest, kirjeldades olulisi asju, mida oled töö käigus nautinud ja õppinud. See kehtib isegi siis, kui selles firmas töötamine sulle ei sobinud ja lahkud sealt rõõmuga.

Lõpetuseks avalda oma valmisolekut aidata üleminekul. Sa ei pea detailselt kirjeldama (ja ära anna lubadusi, mida sa täita ei suuda), kuid lisa paar rida, milles ütled, et lõpetad ja annad tööülesanded üle enne oma viimast tööpäeva.

Soovituskiri

Soovituskiri on lühike ülevaade sinu kogemusest kellegagi. Tavaliselt on see endise õpilase või töötaja kohta, kelle töötulemust või iseloomu sa kiidad. See isik võib paluda sinult soovituskirja, kui ta kandideerib uuele töökohale või ülikooli. Soovituskirja võib alustada järgmiste lausetega.

Dear Admissions Committee - See tervitus on mõeldud spetsiaalselt soovituskirjade jaoks, mida kirjutatakse ülikooli või kõrgkooli kandideerimiseks. Oluline on adresseerida kiri vastavale komisjonile või isikule.

To Whom It May Concern - See on üldisem ja vähem isiklikum viis soovituskirja alustamiseks. Seda kasutatakse sageli siis, kui kiri saadetakse kellelegi, keda kirjutaja isiklikult ei tunne.

Dear Hiring Manager - See tervitus on sobiv, kui kirjutate kirja tööpakkumise korral. Oluline on adresseerida kiri isikule, kes teeb värbamisotsuse.

Mida kirja lõppu kirjutada

Sincerely - See on ametlikes kirjades sageli kasutatav pöördumine ja sobib hästi enamiku ärikirjade korral. See on lugupidav viis kirja lõpetamiseks ja viitab sellele, et kirjutaja mõtleb oma sõnu siiralt.

Best regards - See pöördumine on veidi mitteametlikum kui „sincerely“ või „respectfully“, kuid see sobib siiski hästi paljude ettevõtlusega seotud kirjade puhul.

Kind regards - Sama nagu „best regards“.

Best wishes - Parimate soovidega.

Respectfully - See on veel üks lugupidamist väljendav viis ametliku kirja lõpetamiseks, eriti kui kirjutaja palub midagi adressaadilt või pöördub ülemuse poole.

Yours truly - See pöördumine on sarnane sõnaga „sincerely“, sest see näitab sinu siirust. See sobib hästi nii isiklike kui ka töökirjade puhul.

Lots of love - Sobilik sõprade ja pereliikmetega suheldes.

Yours - Sobilik sõprade ja pereliikmetega suheldes.

Mida teha, kui su sõnavara pole kirja kirjutamiseks piisavalt lai?

Kui sul on raskusi oma sõnavara laiendamisega, siis soovitame kindlasti kasutada Lingvisti. Lingvist on keeleõppe rakendus, mis on loodud selleks, et aidata sul kiiresti ja tõhusalt uusi sõnu ja väljendeid õppida. Kohanduvat õppemeetodit kasutades kohaneb Lingvist sinu konkreetsete vajaduste ja õppimiskiiruse järgi. 

Lingvist hõlmab laia teemaderingi, sealhulgas äri-, reisi- ja igapäevase vestluse teemad, nii et saad õppida sõnu ja fraase, mis on sinu kirjutamisvajaduste jaoks kõige asjakohasemad. Uue kasutajana saad Lingvisti proovida tasuta.

Veel parem Lingvist

Lingvisti rakendusega saad kasutada nii kõiki Lingvisti kui ka oma nutiseadme võimalusi. Laadi rakendus alla ja naudi Lingvisti selle parimast küljest!