Partnerlus

Meil on partnerlussuhted paljude suurepäraste asutustega, et pakkuda kiiret ja tõhusat keeleõpet üha kasvavale arvule inimestele.

Teeme koostööd Rakuteniga, et muuta keeleõpe Jaapanis kiiremaks.

Koostöös PChome’iga pakume kiiret ja tõhusat keeleõpet Taiwani õppuritele.

Prototron on prototüüpide tegemist toetav rahastu, mis aitas Lingvisti käima tõmmata.

See projekt on saanud rahastust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammilt Horisont 2020 toetuslepingu nr 666367 alusel.

Saime EASilt välisvärbamise toetuse. Sellega plaanime värvata info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tippspetsialiste Eestist väljastpoolt.

Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad, sh Lingvist. Haridusfond annab hoo sisse algatustele, mis aitavad lahendada olulisi kitsaskohti haridusvaldkonnas.

Hakkame partneriteks

Võtke ühendust Lingvisti kaasasutaja Ott Jalakaga
aadressil partners@lingvist.io